השאירו פרטים

  להצעה משתלמת


  מעוניין/ת לתאם פגישה


  פרטים נשלחים...

  אפשר גם לחייג אלינו

  077-8039748

  *פרטים אישיים שתמסור ישמשו את אוטוסנטר שותפות מוגבלת וכן חברות בקבוצתה אשר להן מטרות דומות, עבור כל עניין הקשור והנלווה לרכישת מוצריה ושירותיה, לרבות לצורך ניהול וייעול השירות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיקה, עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מטרות אלו. מובהר כי אין חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך. פרטייך ישמשו את אוטו סנטר שותפות מוגבלת או מי מטעמה, לצורך משלוח פניות שיווקיות, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני ומסרונים, וזאת כל עוד לא נתקבלה כל הודעה אחרת ממך בכתב.בכל עת תוכל להודיע לנו כי אינך מעוניין בקבלת תוכן שיווקי באמצעות פנייה לשירות הלקוחות בכתובת הדוא"ל [email protected]

  אוטו סנטר, אוטוסנטר
  אוטו סנטר, אוטוסנטר
  אוטו סנטר, אוטוסנטר
  שנתון 2019
  אוטו סנטר, אוטוסנטר
  דילוג לתוכן